Jako maluchom łatwo jest nam wierzyć w to, że nie ma rzeczy niedopuszczalnych. To smutne życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w przekonaniu całkowicie przeciwnym. A szkoda, ponieważ ściśle