W dzisiejszych czasach wolno mówić iż rozwinięte społeczeństwa borykają się z różnorodnymi kłopotami. Wydaje się ze choroby, depresje lub też zła koniunktura to największy problem. Musimy jednakże być świadomi,