produkty wspierające lean

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w formach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, zamysł ten ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, słynącej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. Zestaw VSM Nadrzędnym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych półproduktów. Skorzystanie z form działania lean management daje możliwość zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe techniki z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.