co nowego w Krakowie?

Pośród licznych stolic województw w kraju, miasto Kraków wybija się nie jedynie w obszarze kultury i akademickim, ale również na licznych odmiennych polach. Zaczyna być regionem przyjemnym do życia. Przekształcenia, jakie dotknęły miasto w niedawnych okresach dają poczucie, że Kraków naprawdę pnie się w górę.
Korzystne zmiany w mieście.
Co niezłego stworzono w ciągu ostatniego okresu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest duża. Bardzo wsparły rząd w tym aspekcie środki Unii Europejskiej, z których Kraków chętnie czerpie. Szybkie działanie w temacie pozyskiwania dofinansowania sprawiły, że gmina rozwinęła się o świeże węzły komunikacyjne, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, oraz ciekawe obiekty użyteczności publicznej.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla statystycznego obywatela. Nie oznacza to jednakowoż, że nie funkcjonują. Zwykle nie interesują nas fakty, które nie są bezpośrednio z nami połączone. Typowemu obywatelowi Krakowa wydaje się, że w regionie za mało się robi. Tymczasem miasto zmienia się w każdym kierunku. Programy naprawcze w obszarze gospodarki odpadami, budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej, budowa ekranów przeciw hałasowi to tylko część zmian, które pomagają krakusom lepiej i wygodniej funkcjonować. Kraków rozwija się również w zakresie opcji konferencyjnych. Potencjał miasta idzie w górę za pomocą takich obiektów jak: Kraków Arena lub stadion Cracovia. Te nowości zachęcają przyjezdnych do odwiedzin.
Podejmowane za pomocą zarządu miasta działania nie dotyczą jedynie samego środka Krakowa, ale też są połączone z całym regionem. W związku z tym zamiast pomstować lecz zauważyć zmiany w jakie obrósł Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile uda się utrzymania tempa rozwoju – pozwolą miastu stać się wspaniałą stolicą małopolski.
Prezydent miasta Krakowa