Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się zmiany w formach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. Najważniejszym zadaniem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w aspekcie siły roboczej jak i eksploatowanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów.
Zarządzanie łańcuchem dostaw gra
Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co interesujące rozwiązania z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które procesy są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Comment